Hogere betrokkenheid door

digitale aardrijkskundelessen

Aardrijkskunde wordt digitaal aangeboden op Aan Boord. Martijn van Elp, leerkracht van groep 6/7, is er erg enthousiast over. “Filmpjes en levendige afbeeldingen zorgen voor een hogere betrokkenheid bij de leerlingen.”

De enorme databank met filmpjes zorgt er voor dat leerlingen uit zichzelf informatie opzoeken over dingen waar ze meer van willen weten. “Dat is mooi meegenomen,” zo legt Martijn uit. “Ander voordeel is dat ik via het dashboard goed kan monitoren wat de leerlingen doen en of ze alles begrijpen. Ik kan hierdoor nog veel makkelijker bijsturen als ik zie dat een leerling bijvoorbeeld moeite heeft met een opdracht.”

Vanaf groep 5 wordt er aardrijkskunde aangeboden op een Chromebook. De omgeving biedt meer ruimte voor interactieve lessen. Tijmen uit groep 7 vindt de nieuwe manier van werken heel leuk. “Via de Chromebook kun je op veel meer verschillende manieren informatie krijgen. Daardoor leer je meer en het is ook nog eens leuker om te doen.”

"Als je het kunt uitleggen,
heb je het echt begrepen"

"Je leert meer
en het is leuker
"

“Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen. Wij vinden dat een belangrijke vaardigheid om onze leerlingen bij te brengen. Naast de vier basislessen, kies je zelf een taak. Hier wordt voornamelijk creatief denken mee aangeboord. Bij het thema ‘vulkanen’ zit bijvoorbeeld een opdracht ‘teken een dwarsdoorsnede van een vulkaan en laat zien aan je klasgenoten hoe het werkt’. In de verschillende opdrachten zitten veel aspecten van de 21st century skills. Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd om hun werk te presenteren. Als je het namelijk goed kunt uitleggen, heb je het echt begrepen,” aldus Martijn van Elp.