"We leren samen vanuit het

hoofd, hart en handen"

Aansluiten bij wat het kind nodig heeft en werken in het belang van kinderen. Ada Tiemes, directeur en leerkracht van groep 8, weet dat het simpel klinkt. “Op Aan Boord gebeurt het echt. Samen met je ouders word je mede-eigenaar van je leerproces. Volgens wetenschapper John Hattie is het eigen leerproces kunnen beoordelen het allerbelangrijkste om de leerprestaties te verhogen.”


Dit inzicht betekent dat de manier van werken deels is veranderd. Zo wordt er nu vooraf getoetst, bijvoorbeeld bij rekenen. “Nu kunnen we echt maatwerk leveren. In korte tijd kun je zo grotere leerstappen nemen omdat je kindgericht werkt. Je sluit aan bij wat het kind nodig heeft en daarbij mag het zijn wie hij of zij is. Wij zijn er als team om de kinderen te helpen bij de volgende stap.”

“Geweldig om het beste uit kinderen te mogen halen”

Kinderen weten door feedback en succescriteria veel beter waar ze mee bezig zijn. Ze weten welke stappen de volgende zijn en wanneer ze daaraan toe zijn. Zo speelt Aan Boord vroegtijdig in op talenten. “Voor onze leerkrachten is het geweldig om het beste uit kinderen te mogen halen. We leren samen vanuit het hoofd, hart en handen.”


In de schoolvisie staat dat je een uniek door God geschapen kind bent. “Kinderen hebben een verschillende aanpak nodig en leren daarom niet alleen uit de methode. Op onze school houden we van drama en presenteren.”

Wij bieden een rijke speel-leeromgeving waar ruimte is voor begeleid ontdekken en experimenteren. We willen talentvol onderwijs en leren samen vanuit hoofd, hart en handen.

“Kinderen hebben een verschillende aanpak nodig en leren daarom niet alleen uit de methode"

Ada Tiems, directeur en leerkracht van groep 8