Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

Aan Boord staat voor talentvol onderwijs waarbij er...

Onderwijsresultaten

De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats...

Onderwijskwaliteit

Aan Boord wil een veilige, toegankelijke school zijn voor...

Onderwijsbehoefte

Schoolbreed staat het spelenderwijs leren...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

Ieder jaar vragen wij aan de ouders een financiƫle...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Wij zijn een protestants-christelijke basisschool...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...