Schoolgids 2020-2021


Onderwijsdoelen

PCB Aan Boord staat voor het bieden van talentvol onderwijs...

Onderwijsresultaten

De basis eindtoets van 2019-2020 laat zien dat we wederom...

Onderwijskwaliteit

Aan Boord wil een veilige, toegankelijke school zijn voor...

Onderwijsbehoefte

Schoolbreed staat het spelenderwijs leren...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

Ieder jaar vragen wij aan de ouders een financiƫle...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

Wij zijn een protestants-christelijke basisschool...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...