Schoolgids 2020-2021


Onderwijsdoelen

Op Christiaan Huygens mogen de leerlingen zich in een veilige...

Onderwijsresultaten

Het belangrijkste streven is dat iedere individuele...

Onderwijskwaliteit

De Christiaan Huygens-afdeling van Het Kompas is een...

Onderwijsbehoefte

Christiaan Huygens heeft geen kleutergroepen. Het onderwijs...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

De kosten van deze onderwijsvoorziening zijn...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

De Christiaan Huygens afdeling valt onder Stichting Codenz...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...