Schoolgids 2020-2021


Onderwijsdoelen

Op Christiaan Huygens mogen de leerlingen zich in een veilige en rijke...

Onderwijsresultaten

De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats om vast te stellen wat...

Onderwijskwaliteit

De Christiaan Huygens-afdeling van Het Kompas is een gespecialiseerde school...

Onderwijsbehoefte

Christiaan Huygens heeft geen kleutergroepen. Het onderwijs op deze...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

De kosten van deze onderwijsvoorziening zijn hoger dan het reguliere...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

De Christiaan Huygens afdeling is verbonden aan één van de...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...