Christiaan Huygens

Biedt onderwijs op maat

De Christiaan Huygens-afdeling van Het Kompas geeft voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze vorm van onderwijs sluit aan bij de andere manier van denken en leren. De kinderen hebben minder herhaling nodig en dat geeft de ruimte om ze op ander gebied extra uit te dagen. In alle groepen krijgen de leerlingen culturele vakken en Spaans van vakdocenten en Engels. De leerlingen van groep 8 krijgen iedere woensdagmorgen les op het Ichthus College. Onze leerkrachten zijn speciaal opgeleid voor deze manier van lesgeven.an Boord is veel ruimte. We spelen op de pleinen en in het groen. Dat groen betrekken we bij ons onderwijs; we leren uit het bos en uit onze moestuin. We voelen ons prettig bij kijken, luisteren, voelen en verwonderen en genieten van Gods schepping.

Leren met plezier

Onze school gebruikt geen aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuurmethode maar werkt thematisch. Er komen vier thema’s per schooljaar schoolbreed aan bod. Dit gebeurt in een driejaren cyclus. Binnen deze thema’s zijn er altijd gastlessen en excursies waardoor er geleerd wordt vanuit de praktijk. Voor de leerlingen die de stof van de basisschool hebben doorlopen,

maar nog te jong zijn voor de middelbare school, hebben wij lesmateriaal ontwikkeld dat we 8+ en 8++ noemen.

Instructie in kleine groepen

Wij werken volgens het instructiecircuit. De leerkracht richt zich op kleinere groepen om zo betere kwaliteit te kunnen leveren. Per vak is hiervoor uiteraard een andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen. Door het werken in het instructiecircuit

bedienen we iedere leerling op maat. Per klas worden er drie leerjaren aangeboden in deze vorm. Zo kun je in groep 4 werken op het niveau van groep 4, 5 en 6.

“Verrijking is te splitsen in verbreding en verdieping.”

Kennis delen

Christiaan Huygens Dronten heeft een verbindende rol. Scholen in heel Nederland kunnen een ondersteuningsarrangement aanvragen voor de ondersteuning van leerkrachten en leerlingen en trainingen en workshops voor leerkrachten of teams. Meerdere malen per jaar is er het Huygenscafé. Sprekers met kennis over hoogbegaafdheid vertellen over een specifiek onderwerp en er is gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen.