Expertteam zorgt voor stevige

basis op Christiaan Huygens

Christiaan Huygens in Dronten en Zeewolde krijgt begeleiding van een expertteam bestaande uit drs. Hanneke van Dasler, drs, Lidy Sibon en intern begeleider Gertrude Klaver. “Ieder kind wil zich gezien en begrepen voelen. Het gaat erom wie jij bent en niet zozeer wat jij kunt. Van daaruit kan een kind verder groeien. Wij brengen bij de start in kaart wat de onderwijsbehoefte en leerstijl van een kind is. Daarbij gaat het niet alleen om zijn of haar cognitieve talenten, maar ook om de sociale, emotionele, fysieke en spirituele behoeften,” aldus Van Dasler. “Betrokkenheid en hart voor het kind alsook het steeds verwonderd zijn over de authenticiteit en wijsheid van deze kinderen is hierbij onontbeerlijk,” vult Sibon haar collega aan. 

Talentontwikkeling

Van Dasler en Sibon verzorgen lessen op sociaal-emotioneel gebied als G5 (gebaseerd op de rationeel emotieve gedragstherapie), Route 11 (verbeteren van de executieve functies) en Fixie en Growie (mindsettraining). Sibon 

benadrukt dat het gaat om talentontwikkeling.

Uitgangspunt hierbij is de theorie van meervoudige intelligentie van Gardner. “Je moet denken aan meer dan uitblinken op cognitief niveau. Sommigen lopen ook voor op sociaal-emotioneel, fysiek en andere gebieden. Van Dasler: ”Wij proberen ieder kind bewust te maken van zijn eigen talenten.

Wij leren kinderen dat het heel belangrijk is om te handelen vanuit jouw gevoel, want dat klopt altijd. Voor hoogbegaafde kinderen is van groot belang om te beseffen dat zij veel vanuit het hoofd doen en goed zijn in het weg beredeneren van hun intuïtie.”

"Er zijn koffieochtenden in het Huygens Café waarbij kennis met ouders wordt gedeeld"

Kennis delen

Sabine Robertson vindt het belangrijk dat ook de kennis van het Expertteam voor ouders bereikbaar is. “Er zijn koffieochtenden in het Huygens Café waarbij kennis met ouders wordt gedeeld. Ook zijn er ouderspreekuren waar ouders vragen direct aan Hanneke van Dasler en Lidy Sibon kunnen stellen. Ook kan het zijn dat het expertteam overleg voert met ouders, leerkracht en intern begeleider. Deze besprekingen gaan op handelingsgerichte en oplossingsgerichte wijze.”

Ontwapenend

Van Dasler legt uit wat het werken met deze doelgroep voor haar bijzonder maakt. “Alle wetenschap is prachtig, maar laten we vooral ook niet vergeten dat het enthousiaste en originele kinderen zijn. Dat is voor jezelf ook geweldig om mee te werken. De eerlijkheid van de kids is enorm ontwapenend.” Ook Sibon geniet van haar werk. “Het gaat erom dat het kind zich gezien en begrepen voelt. Als een kind zichzelf mag zijn, zie je het stralen en genieten. Als dit zo is, komt de rest vaak vanzelf.”