Een school kan niet

zonder ouders

Ben je als ouder bereid om de handen uit de mouwen te steken? Een leesgroepje begeleiden of het organiseren van de jaarlijkse sportdag? Misschien is de oudercommissie of de medezeggenschapsraad meer iets voor je? Iedere ouder kan zijn kwaliteiten op school kwijt. Graag zelfs! Vanuit je eigen expertise de school sterker maken, is wat Codenz graag wil.

Wat doe jij?

Met alle goede bedoelingen wordt er commentaar aan de zijlijn gegeven. Heel makkelijk, maar wat kun en wil jij doen? Dit hoeft niet iets te zijn voor alleen je eigen kind, maar juist ook voor zijn of haar klas of zelfs de hele school. Samen maken we de school!

Samen iets moois maken

“Je stapt als ouder in onze community.” Ouders mogen zich wat Durk de Boer, voorzitter College van Bestuur van Codenz, betreft best iets vrijer voelen om aanbiedingen te doen.

“Natuurlijk is het niet altijd om te horen als er dingen niet goed gaan of beter kunnen, maar daar kunnen wij als organisatie iets van leren.

"Het is mooi als kinderen terug kunnen kijken op een prachtige basisschooltijd!"

Ben je als ouder dan ook bereid eigenaar te zijn van wat er gebeurt? Er wordt ook wel echt iets verwacht als je je kind aanmeldt op school. Het gaat niet vanzelf. Je moet een keer rijden voor een excursie of je kunt een plusklas begeleiden, maar ook een avond met z’n allen schoonmaken hoort erbij. Als we met elkaar de schouders er onder zetten, kunnen we er samen ook echt iets moois van maken. Het is mooi als kinderen terug kunnen kijken op een prachtige basisschooltijd!”


Ouders mee op excursie

Skypesessie met vader in het buitenland over zijn werk.

Ouders helpen bij evenementen