Christiaan Huygens

Biedt onderwijs op maat

De Christiaan Huygens-afdeling van De Regenboog geeft voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze vorm van onderwijs sluit aan bij de andere manier van denken en leren. Wij werken volgens het instructiecircuit. De leerkracht richt zich op kleinere groepen om zo betere kwaliteit te kunnen leveren. Per vak is hiervoor uiteraard een andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen. Door het werken in het instructiecircuit bedienen we iedere leerling op maat. Zo kun je in groep 4 werken op het niveau van groep 4, 5 en 6.

De kinderen hebben minder herhaling nodig en dat geeft de ruimte om ze op ander gebied extra uit te dagen. Verrijking is te splitsen in verbreding en verdieping. Verdiepingsstof sluit aan op het reguliere curriculum. Verbreding wordt gegeven in de vakken Spaans, bridge, filosofie en de sociaal-emotionele lessen. Denk daarbij ook aan leerstof die ervoor zorgt dat de kinderen leren leren.

Werken in thema' s

Onze school gebruikt geen aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuurmethode maar werkt thematisch. Er komen vier thema’s per schooljaar schoolbreed aan bod. Dit gebeurt in een driejaren cyclus. Binnen deze thema’s zijn er altijd gastlessen en excursies waardoor er geleerd wordt vanuit de praktijk. Voor de leerlingen die de stof van de basisschool hebben doorlopen, maar nog te jong zijn voor de

middelbare school, hebben wij lesmateriaal ontwikkeld dat we 8+ en 8++ noemen.

“Verrijking is te splitsen in verbreding en verdieping.”

Kennis delen

Christiaan Huygens Zeewolde en Dronten heeft een verbindende rol. Scholen in heel Nederland kunnen een ondersteuningsarrangement aanvragen voor de ondersteuning van leerkrachten en leerlingen en trainingen en workshops voor leerkrachten of teams. Meerdere malen per jaar is er het Huygenscafé. Sprekers met kennis over hoogbegaafdheid vertellen over een specifiek onderwerp en er is gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen.