Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

We hebben oog voor al onze kinderen, we mogen ze begeleiden...

Onderwijsresultaten

De Iep eindtoets is in de eerste plaats bedoeld om vast te stellen...

Onderwijskwaliteit

De Branding is één van de negen basisscholen van negen basisscholen...

Onderwijsbehoefte

Bij de jongste kinderen is veel aandacht voor gewoontevorming...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

We vragen voor elk kind een vrijwillige bijdrage...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

Hetgeen wij gehoord hebben en weten...

Dat willen wij vertellen...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...