Schoolgids 2021-2022


Onderwijsdoelen

Wij zijn een christelijke school en werken vanuit onze kernwaarden...

Onderwijsresultaten

Vanaf 2020 beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat...

Onderwijskwaliteit

De Branding is één van de negen basisscholen...

Onderwijsbehoefte

Bij de jongste kinderen is veel aandacht voor gewoontevorming...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

We vragen voor elk kind een vrijwillige bijdrage...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool....

Identiteit

Hetgeen wij gehoord hebben en weten...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...