Talent
ontwikkeling voor ieder

kind op maat

Je voelt je op De Branding op je gemak vanwege de rust. Dit doen we door structuur en duidelijkheid te bieden. Dit betekent dat we goed gedrag aanleren vanuit positief gestelde regels. We belonen het gedrag met complimenten om zo een positieve houding te stimuleren.

Talentontwikkeling

De kinderen worden uitgedaagd om de talenten te ontwikkelen. We hebben het dan over veel verschillende talenten. We bieden rijk en uitdagend onderwijs waarin het kind wordt geprikkeld. We geven thematisch onderwijs, zodat er een samenhang is tussen de verschillende vakken. Het onderzoekend en ontwerpend leren is hierbij een middel.

Experts in huis

Op De Branding werkt een goed team met ervaren leerkrachten. We hebben een intern begeleider, een expert op gebied van innovatie, Rots en Water coaches, rekencoördinatoren, een expert in taal en rekenen en een onderwijsassistent. Voor de leerling die meer uitdaging nodig heeft, hebben we een meerbegaafden coördinator. Daarnaast komt één ochtend in de week een expert leerkracht van Stichting Codenz op school om te werken met de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

“Je voelt je op De Branding op je gemak vanwege de rust”

Leerplein

De school beschikt over een leerplein waar alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren terecht kunnen. Het leerplein is vier ochtenden open voor ondersteuning. Een leerkracht begeleidt hier de kinderen in hun ontwikkeling.

Praktische leerlingen

Leerlingen die praktisch ingesteld zijn kunnen zich vanaf groep 6, na overleg met de leerkracht en ouders, opgeven voor praktische vaardigheden. Vier keer per jaar is er in een blok van acht weken een dergelijk aanbod op de woensdagochtend. Denk hierbij aan lessen houtbewerken, persoonlijke verzorging en koken.

Ouderbetrokkenheid

Wij zijn trots op het grote aantal ouders dat altijd voor ons klaar staat. Samen maken we de school. We zijn blij met de goede samenwerking en communicatie met ouders.