Bij ieder project zie je

kinderen met glimmende ogen

Het Talentenplein is het middelpunt van De Branding. Hier wordt gewerkt aan talentontwikkeling. “Als je van school gaat, moet je weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt,” zo legt Stieneke Ymker, leerkracht, uit. “We bieden veel dingen aan, dan leer je vanzelf wat je leuk vindt.”

Oefenen daar draait het volgens Stieneke om. “Bij creatieve vakken wordt te vaak gezegd ‘dat kan ik niet’. Met een rekenles leg je je boek niet aan de kant omdat je het niet kunt. Je moet oefenen, jezelf verbeteren en je soms gefrustreerd voelen en dan toch doorzetten, om jezelf verder te ontwikkelen. Voor ons team was dat ook een prachtig leerproces omdat we op studiedagen hetzelfde hebben gedaan.”

Creatieve proces krijgt meer ruimte

De wereldoriënterende en creatieve vakken worden geïntegreerd aangeboden in een thema. Bij het werken in thema’s worden talentgebieden centraal gezet.


Kinderen zijn blij met ruimte voor andere dingen dan ‘de schoolse’ vakken. In groep 8 ontwierpen de kinderen een gebouw en mochten het daarna zelf maken. De één kiest daarbij voor klei, de ander voor hout of papier en weer een ander voor Kapla blokken.

“Tijdens deze projecten zien de kinderen dingen van een ander, die ze op ideeën brengen. Heerlijk hoe het creatieve proces meer ruimte krijgt.”

Schildertalent ontdekt

In de onderbouw worden de basisvaardigheden aangeleerd. “Als we zien dat iemand ergens goed in is, willen we dat verdiepen. Dit proberen we te realiseren, maar soms adviseren we ouders om buiten school iets te zoeken. Een meisje ontdekte dat ze goed kon schilderen. Ze is dat verder gaan ontwikkelen in De Meerpaal. Dat is gaaf om te zien.”

“Het gaat om genieten van elkaar”

Ieder kind is van nature nieuwsgierig en daarom zie je bij ieder project kinderen met glimmende ogen. “Je ziet een actievere houding en de motivatie groeit, daar doen we het voor.” Stieneke ziet kinderen graag hun talenten showen. “Kinderen leren elkaar anders zien. Het hoeft niet alleen maar zang en dans zijn, je mag basketbal voordoen, een harp van huis meenemen, of voorlezen. Het gaat om jezelf een podium durven geven, het gevoel van trots zijn op jezelf en op de ander. Dat is genieten!”

“Je ziet een
actievere
houding en de
motivatie groeit”