We zien het individuele kind,

daardoor bloeit het

Hoogbegaafde leerlingen hoeven sinds dit schooljaar Zeewolde niet meer uit voor voltijds onderwijs. Suzanna in ’t Veld geeft leerlingen uit groep 5, 6 en 7 les via de methode Deep Level Learning. “We zien in dit concept het individuele kind, daardoor bloeit het. Er is ruimte voor de autonomiteit van het kind.”

De ouders geven zeer positieve reacties. “Ze zijn blij dat de hersens van hun kinderen weer geprikkeld worden. Zo kreeg ik te horen dat een leerling nooit kon slapen en nu zelf naar bed wil.” Ook hebben ouders het ervoor over om te verhuizen naar Zeewolde. “Het is een cliché, maar als je kind gelukkig is, ben jij het ook is mijn ervaring.”

Dieper op de stof ingaan

Christiaan Huygens Zeewolde werkt samen met de vestiging in Dronten waar al acht jaar deze vorm van onderwijs wordt gegeven. “We werken in thema’s waarbij de kinderen maximaal twee leerjaren voor mogen lopen.” Dit betekent dat er ook een 8+ en een 8++ leerlijn is voor kinderen die

het programma van de basisschool hebben doorlopen. Het onderwijs is gebaseerd op de principes van Deep Level Learning van Sonia van Enter. Verbanden zien, dieper op de stof ingaan, bredere thema’s behandelen en alle denkvaardigheden aanspreken. Niet alleen onthouden, begrijpen en toepassen, maar ook creëren, analyseren en evalueren.

Instructie in kleine groepen

Er wordt gewerkt volgens het instructiecircuit. De leerkracht richt zich op kleinere groepen om zo betere kwaliteit te kunnen leveren. Per vak is hiervoor uiteraard een andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen.

Extra vakken

Naast de ‘gewone’ vakken wordt er Spaans, Engels, filosofie en bridge aangeboden aan kinderen. Ook is er ieder jaar het thema Ondernemen waarbij kinderen, onder begeleiding van een lokale ondernemer, hun eigen onderneming starten. Er is zoveel belangstelling dat de Christiaan Huygens-afdeling er volgend schooljaar een tweede groep bij krijgt.

“De leerkracht
richt zich op
kleinere groepen
om zo betere
kwaliteit te
kunnen leveren”