Kleuters leren al
Engels op de Regenboog

Alle groepen op De Regenboog krijgen Engelse les. U leest het goed, het begint al bij de kleuters. Dit omdat de Engelse taal steeds belangrijker wordt in ons leven. Spelenderwijs leren de kinderen in de jongste groepen Engels op school.

Janny Muilwijk, leerkracht in groep 1, is blij met de methode Groove me. “Het is opgebouwd rondom liedjes en muziek. De kinderen vinden het geweldig.” De thema’s in de onderbouw sluiten aan op de seizoenen en behandelen onderwerpen als dieren en familie. “Door het dichtbij de kinderen te houden, pakken ze het eigenlijk heel gemakkelijk op.”

Leuk dat kinderen snel woorden herkennen

De kleuters krijgen twee keer een kwartier les per week.

Per groep wordt dat steeds iets meer. Ouders vinden het erg leuk. “We horen veel positieve reacties van de ouders. Kinderen laten thuis ook al goed horen dat ze Engelse woorden kennen.


Ook ons team is enthousiast. Het is zo leuk om te merken dat kinderen al echt woorden herkennen en ze ook durven uit te spreken. Steeds vaker hoor je Engels gesproken worden tijdens de les. Variërend van een los woord in de lagere groepen tot hele zinnen in de bovenbouw.”

Juf wat staat er mijn shirt?

Eerder werd er op De Regenboog Engels gegeven vanaf groep 7. Nu dus al vanaf de eerste groep. Voor de kleuters wordt er gewerkt met Bobo dus dat is herkenning alom.

“Nu de samenleving steeds internationaler wordt, willen wij daar graag op inspelen. Kinderen vragen regelmatig ‘juf wat staat er op mijn shirt?’ Dan is dat vaak een Engelse term.

Ook de televisie is vaak in het Engels. Mooi dat wij daar nu op school op inspelen.”