Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

De Regenboog reikt ontwikkelingskansen aan. We willen als school een plek zijn...

Onderwijsresultaten

De resultaten van het onderwijs hebben uiteraard te maken met de kwaliteit...

Onderwijskwaliteit

Onze maatschappij is, mede door bepaalde technische ontwikkelingen...

Onderwijsbehoefte

In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het onderwijs in de rest van de...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

Aangezien de overheid wel veel maar niet alles op school vergoedt, vraagt de...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

De Regenboog is een christelijke school. Christelijk wil voor ons zeggen dat we...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...