Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

De Regenboog reikt ontwikkelingskansen aan...

Onderwijsresultaten

De resultaten van het onderwijs hebben...

Onderwijskwaliteit

Onze maatschappij is, mede door bepaalde technische...

Onderwijsbehoefte

In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het onderwijs...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat...

Ouderbijdrage en opvang

Aangezien de overheid wel veel maar niet alles op school...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

De Regenboog is een christelijke school...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...

Deel dit artikel