Grote betrokkenheid van
de leerlingen bij hun werk

Jezelf zijn en je talenten laten zien, daar draait het om op De Regenboog. Onze school staat bekend om de persoonlijke benadering. Wij vinden ieder kind uniek en gaan uit van een positieve benadering. We proberen straffen te voorkomen omdat we vinden dat dat beter en meer effectief is. En, niet onbelangrijk, de sfeer blijft een stuk gezelliger. Als je lekker in je vel zit, leer je meer en ben je tevens een stuk gemotiveerder.

Onderwijs voor iedereen

Wij vergroten we betrokkenheid van de leerlingen door diverse vormen van samenwerkend en coöperatief leren.

Elk half jaar worden er voor elke groep streefdoelen opgesteld. De resultaten worden gemonitord, waardoor eventuele achterstanden worden opgespoord en aangepakt. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is er een Plusklas, de zogenoemde Huygensklas. Dit is een samenwerkingsverband met collega-scholen Het Mozaïek en De Richtingwijzer. De kinderen die meer begeleiding op school nodig hebben, krijgen dat van de eigen leerkracht. Onze school denkt in mogelijkheden. Juist bij ‘passend onderwijs’ blijft De Regenboog meedenken en meezoeken naar oplossingen.

Ouderparticipatie

Vanaf de kennismaking gaan we in gesprek met ouders.Wat verwacht u van school en wat verwachten wij van u? De directe communicatie zorgt er voor dat we samen betrokken blijven bij de ontwikkeling van het kind.

Meer dan de helft van de ouders helpt mee op school. Dat kan in de ouder- of medezeggenschapsraad, maar ook als crea-, lees, overblijf- of computerouder. Wij zijn blij met alle hulp en natuurlijk de kinderen vinden het prettig dat hun ouders betrokken zijn. 

Leerlingenraad

De leerlingenraad denkt mee bij wat er op school gebeurt. Op de agenda van de maandelijkse vergaderingen staan onderwerpen die direct met de leerlingen te maken hebben: bespreken van problemen op het schoolplein in de pauze, het maken van afspraken over het gebruik van het speelveld en het schoonhouden van de leerlingentoiletten. En uiteraard worden eigen initiatieven van leerlingen besproken!