Team

Mannes Schoppink

Mannes Schoppink is sinds 2010 directeur van De Regenboog in Zeewolde. Zijn missie is het om kinderen met plezier naar school te laten gaan. Hij wil dat leerlingen een doel voor ogen hebben en vanuit dat doel werken. Dit omdat ze dan het meest gemotiveerd en het best te begeleiden zijn. Mannes houdt van structuur en duidelijke afspraken maken omdat iedereen dan weet waar hij aan toe is. Goede communicatie vindt hij daarbij essentieel. Dat geldt zowel richting schoolteam, leerlingen als ouders.

Groep 1/2


Janny Muilwijk

Hele week aanwezig

Groep 3


Esther Koudijs

Aanwezig op maandag en dinsdag

Groep 3


Gerrie Looman

Aanwezig op woensdag t/m vrijdag

Groep 4/5a


Annelies Kuin Aanwezig op maandag t/m woensdag

Groep 4/5a


Ruchama Roorda

Aanwezig op donderdag en vrijdag

Groep 5b/6


Riët Hofman

Aanwezig op maandag

Groep 5b/6


Claudia van Broekhuizen

Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag

Groep 7/8


Gerlinda Fidder

Aanwezig op maandag t/m woensdag

Groep 7/8


Ellen van de Weg

Aanwezig op donderdag en vrijdag

Directeur


Mannes Schoppink

Aanwezig op dinsdag t/m

donderdag

Intern Begeleider


Bianca Ras

1 dag per week aanwezig

Onderwijs- assistente


Hilde Koelewijn

Extra ondersteuning


Riët Hofman

2,5 dagen per week aanwezig

Administratie


Carla Gijzen

Aanwezig op woensdagochtend

Gymnastiek groep 4 t/m 8


Marijke van de Beek

Aanwezig op donderdagmiddag

Informatie

Op De Regenboog worden allerlei vormen van samenwerkend en coöperatief leren ingezet, waardoor de betrokkenheid van de leerlingen bij hun werk sterk wordt vergroot. Elk half jaar worden er voor elke groep streefdoelen (gemeten in vaardigheidsscores) opgesteld. De resultaten worden gemonitord, waardoor achterstanden worden opgespoord en aangepakt.