Team en vakantie

Vakantie basisonderwijs 2020-2021

Herfstvakantie

19-10-20 t/m 23-10-20

Kerstvakantie

21-12-20 t/m 01-01-21

Voorjaarsvakantie

22-02-21 t/m 26-02-21

Goede vrijdag

02-04-2021

Tweede Paasdag

05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021 t/m 07-05-2021

Hemelvaartweekend

13-05-2021 t/m 14-05-2021

Tweede Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

19-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen 2020-2021

Studiedagen volgen nog

Schooltijden continurooster

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45 – 14.45 uur

Woensdag 08.45 - 12.30 uur

Groep 1 tot en met 4 vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.15 uur)

Groep 1 dinsdagmiddag vrij (vanaf 12.15 uur)

’s Ochtends is er een kwartier pauze en tussen de middag een half uur.

Ons team

Mannes Schoppink

Mannes Schoppink is sinds 2010 directeur van De Regenboog in Zeewolde. Zijn missie is het om kinderen met plezier naar school te laten gaan. Hij wil dat leerlingen een doel voor ogen hebben en vanuit dat doel werken. Dit omdat ze dan het meest gemotiveerd en het best te begeleiden zijn. Mannes houdt van structuur en duidelijke afspraken maken omdat iedereen dan weet waar hij aan toe is. Goede communicatie vindt hij daarbij essentieel. Dat geldt zowel richting schoolteam, leerlingen als ouders.

Groep 1/2


Janny Muilwijk

Hele week aanwezig

Groep 3


Esther Koudijs

Aanwezig op maandag en dinsdag

Groep 3


Gerrie Looman

Aanwezig op woensdag t/m vrijdag

Groep 4/5a


Annelies Kuin Aanwezig op maandag t/m woensdag

Groep 4/5a


Ruchama Roorda

Aanwezig op donderdag en vrijdag

Groep 5b/6


Riët Hofman

Aanwezig op maandag

Groep 5b/6


Claudia van Broekhuizen

Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag

Groep 7/8


Gerlinda Fidder

Aanwezig op maandag t/m woensdag

Groep 7/8


Ellen van de Weg

Aanwezig op donderdag en vrijdag

Directeur


Mannes Schoppink

Aanwezig op dinsdag t/m

donderdag

Intern Begeleider


Bianca Ras

1 dag per week aanwezig

Onderwijs- assistente


Hilde Koelewijn

Extra ondersteuning


Riët Hofman

2,5 dagen per week aanwezig

Administratie


Carla Gijzen

Aanwezig op woensdagochtend

Gymnastiek groep 4 t/m 8


Marijke van de Beek

Aanwezig op donderdagmiddag

Informatie

Op De Regenboog worden allerlei vormen van samenwerkend en coöperatief leren ingezet, waardoor de betrokkenheid van de leerlingen bij hun werk sterk wordt vergroot. Elk half jaar worden er voor elke groep streefdoelen (gemeten in vaardigheidsscores) opgesteld. De resultaten worden gemonitord, waardoor achterstanden worden opgespoord en aangepakt.