Team
en
vakantie

Vakantie basisonderwijs 2018-20194

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10- 2018

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie 25 -02-2019 t/m 01-03-2019

Goede vrijdag 19-04-2019

Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019

Hemelvaartweekend 30-05-2019 t/m 31-05-2019

Tweede Pinksterdag 10-06-2019

Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Studiedagen 2018-2019

Nog niet bekend.

Zet alle bijzondere dagen en vakanties direct in uw agenda!

Mannes Schoppink

Mannes Schoppink is sinds 2010 directeur van De Regenboog in Zeewolde. Zijn missie is het om kinderen met plezier naar school te laten gaan. Hij wil dat leerlingen een doel voor ogen hebben en vanuit dat doel werken. Dit omdat ze dan het meest gemotiveerd en het best te begeleiden zijn. Mannes houdt van structuur en duidelijke afspraken maken omdat iedereen dan weet waar hij aan toe is. Goede communicatie vindt hij daarbij essentieel. Dat geldt zowel richting schoolteam, leerlingen als ouders.


Groep 1/2


Janny Muilwijk

Aanwezig op maandag t/m vrijdag

Groep 3


Elise Mol

Aanwezig op maandag en dinsdag

Groep 3


Esther Koudijs

Aanwezig op woensdag t/m vrijdag

Groep 4


Wendy van Hooft

Aanwezig op maandag en dinsdag

Groep 4


Annelies Kuin

Aanwezig op woensdag t/m vrijdag

Groep 5/6


Gerrie Looman

Aanwezig op woensdag, donderedagmorgen en vrijdag

Groep 5/6


Mannes Schoppink

Aanwezig op donderdagmiddag

Groep 5/6


Claudia van Broekhuizen Aanwezig op maandag en dinsdag

Groep 7/8


Angela Brons

Aanwezig op maandag t/m woensdag

Groep 7/8


Ellen van de Weg

Aanwezig op donderdag en vrijdag

Onderwijs-
ondersteuning


Juf Riët

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Groep 5/6/7
CH-A


Juf Rinske

Groep 7/8
CH-B


Juf Suzanna

Directeur


Mannes Schoppink

Aanwezig op maandag t/m

vrijdag

Contact

De Regenboog

Keteldiep 50 | Zeewolde

T: 036 - 5221556

Informatie

Op De Regenboog worden allerlei vormen van samenwerkend en coöperatief leren ingezet, waardoor de betrokkenheid van de leerlingen bij hun werk sterk wordt vergroot. Elk half jaar worden er voor elke groep streefdoelen (gemeten in vaardigheidsscores) opgesteld. De resultaten worden gemonitord, waardoor achterstanden worden opgespoord en aangepakt.