Vragen staat vrij op
onze scholen

“De kinderen doen het het beste op school als de pedagogische driehoek mooi in evenwicht is,” zo legt Durk de Boer, voorzitter College van Bestuur vanCodenz, uit. “De communicatie tussen school, ouders en kind moet open en gelijkwaardig zijn. Ouders mogen vanuit de school een proactieve communicatie verwachten. Om dit te bereiken werkt een aantal scholen binnen Codenz met een online ouderportaal. Op andere scholen krijgen ouders een digitale nieuwsbrief. De school vindt het prettig als ouders niet met zorgen of klachten blijven rondlopen, maar die gewoon melden.”

Constructieve samenwerking

Leerkracht en ouder hebben contact over de voortgang van het kind.

Een constructieve samenwerking om het beste uit iedere leerling te halen.

" De kinderen doen het het beste op school als de pedagogische driehoek mooi in evenwicht is"

“We moeten er wel op letten dat het onderwijs nu veel regelt voor het kind,” legt Durk de Boer uit. “Het eigenaarschap van het leren mag best wat meer bij het kind komen te liggen. Dit kun je al voorzichtig opbouwen vanaf groep 1. Het is tegenwoordig noodzakelijk omdat het voortgezet onderwijs dit eist van de leerlingen. Ook de maatschappij vraagt dit van ze. Het is belangrijk dat kinderen verantwoording leren dragen voor hun eigen leerproces.” 

'Schoolpleinmaffia’

Als je ergens iets van vindt, bespreek dat dan niet op het schoolplein, maar met de betreffende leerkracht of bij de directie van de school. Dit is het dringende verzoek van alle directies. “Gekscherend wordt er weleens over de ‘schoolpleinmaffia’ gesproken. Maar vergis je niet wat voor impact verhalen op het schoolplein kunnen hebben op onze leerkrachten en directeuren. Alle medewerkers op Codenz-scholen staan open voor een gesprek. We worden blij van het stellen van vragen. Volg daarbij de juiste weg en begin bij degene met wie er gesproken moet worden om de communicatie open te houden. Lukt het niet met een leerkracht, ga dan naar een intern begeleider of de directeur. Het bestuur is de laatste stap. Bedenk bij iedere vorm van communicatie of je zelf ook zo behandeld zou willen worden en we zijn met z’n allen op de goede weg.”