Huygensklas

biedt extra uitdaging

Leerlingen van De Richtingwijzer die meer uitdaging nodig hebben, gaan een dagdeel in de week naar de Huygensklas. Dit is een plusklas in het dorp voor alle scholen van stichting Codenz. Leerkracht Simone Haan ziet de kinderen genieten als ze bij haar zijn. “Je ziet ogen stralen omdat kinderen zich ‘onder elkaar’ voelen en het maximale uit zichzelf kunnen halen.”

Simone werkt in thema’s met de leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Deze sluiten aan bij de Christiaan Huygens-afdeling van De Regenboog. “We werken volgens hetzelfde concept van Deep Level Learning. Kinderen leren verbanden zien, dieper op de stof ingaan, bredere thema’s behandelen en zo spreken we alle denkvaardigheden aan. Niet alleen gaan de leerlingen onthouden, begrijpen en toepassen, maar ook creëren, analyseren en evalueren.”

Digitale manier van werken

“Er ontstaan vriendschappen. Erg leuk om te zien hoe kinderen ook na schooltijd met elkaar afspreken,” zo lacht Simone. Ook het werk gaat na schooltijd verder. “We werken met Google Classroom. De kinderen kunnen ook op hun eigen school en thuis inloggen om verder te gaan met de opdrachten.” Simone houdt de leerkracht van de kinderen op de hoogte van de lessen en ook is de leerkracht welkom om mee te kijken in de klas.

“Je ziet ogen
stralen”

Simone Haan leerkracht Huygensklas

Blij met extra uitdaging

Twee keer per schooljaar is er een portfoliogesprek. De leerling vertelt aan de ouders wat er geleerd en gedaan is. Simone gaat eerst alleen in gesprek met haar leerlingen. “Ze vullen deels ook zelf het portfolio in. Zo ben je bewust van je eigen handelen en weet je goed waar je talenten liggen en wat je nog wilt leren.” Ouders zijn blij met de externe plusklas. “Ik hoor vaak dat ouders het erg fijn vinden dat kinderen naast de aandacht op de eigen school nog extra uitdaging krijgen en tussen gelijkgestemden les krijgen.”