"Pittige Plustorens

voor kinderen die uitdaging nodig hebben"

Sommige kinderen vinden school saai. “Wij willen zien wat er saai is. Is het werk te moeilijk of juist makkelijk? Saai is voor ons een teken om verder te zoeken.” De leerkracht voert een gesprek met ouders om te overleggen of het werken met de Pittige Plustorens geschikt is voor hun kind. De kinderen gaan veel zelfstandig aan de slag. “Waarbij we het wel heel belangrijk vinden om de juiste begeleiding te geven.”

Diversiteit in mogelijkheden

Werken met speksteen, bouwen van bruggen, kristallen maken, fotografie en het werken aan een eigen uitvinding. Het zijn slechts een paar mogelijkheden waaruit de kinderen kunnen kiezen. Bij de leerkracht laten de kinderen hun planning aftekenen zodat ze daarna door kunnen naar de volgende fase. De leerkracht let er ook op of ze de verschillende presentatievormen gebruiken. Van het maken van een spreekbeurt tot het bewerken van een video.

Genieten van doorzettingsvermogen

Bianca genoot van het doorzettingsvermogen van haar leerlingen tijdens de knikkerbaan opdracht. “Ze moesten eerst plannen en daarna aan de slag. Bij de één stortte de knikkerbaan in en bij de ander lukte de looping niet, toch bleven ze doorzetten. Twee jongens hadden een mooie looping voor elkaar. Andere groepjes kwamen vragen: "Hoe doe je dat?" Dan zie je ze samen leren en kennis aan elkaar overdragen. Dat is prachtig om te zien. Heerlijk hoe ze op zoek gaan naar oplossingen om het wél te laten werken.”

Blij met ruimte voor frustratie

Ouders zijn positief over deze manier van werken. “Kinderen vertellen thuis enthousiast over de lessen. Ze geven aan blij te zijn meer uit zichzelf te kunnen halen. Ouders vinden het prettig dat hun kind de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen en ook ruimte krijgt voor frustratie. Hoe gek het ook klinkt, daar leren ze heel veel van.”