Schoolgids 2018-2019


Onderwijsdoelen

Niet elk kind leert op dezelfde wijze in dezelfde setting. Het leren gebeurt...

Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolperiode wordt er veel getoetst en geobserveerd...

Onderwijskwaliteit

Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief...

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de verdere schooltijd...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

Onze school biedt naast onderwijs tevens allerlei activiteiten om......

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

Praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien in geloof’ in het hoofdstuk....

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...