Schoolgids 2021-2022


Onderwijsdoelen

Samengevat is de visie van onze school: ‘Samen, Vieren, ...

Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolperiode wordt er veel getoetst en...

Onderwijskwaliteit

Onze school heeft een aantal principes vastgesteld...

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

Aangezien de overheid wel veel, maar niet alles op school...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

De naam De Richtingwijzer verwijst naar de richting die we...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...

Deel dit artikel