Schoolgids 2020-2021


Onderwijsdoelen

Samengevat is de visie van onze school: ‘Samen, Vieren, Leren, Spelen’...

Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolperiode wordt er veel getoetst en...

Onderwijskwaliteit

Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief...

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de verdere schooltijd...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

Onze school biedt naast onderwijs tevens allerlei activiteiten om...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien in geloof’ in het hoofdstuk...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...