Met de Richtingwijzer een
andere kant op

Op De Richtingwijzer werken we vanuit Meervoudige Intelligentie. Dit houdt in dat we variëren in ons aanbod, zodat de leerstof interessanter wordt en beter beklijft. Door kinderen te laten kiezen op grond van hun eigen talenten zorgen we er voor dat ieder kind resultaat behaalt waar het trots op is.

Deze Meervoudige Intelligentie is terug te zien bij het werken met Onderbouwd en hoeken in groep 1/2, Wereld Oriënterende thema’s in groep 3/4 en Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur in groep 5 tot en met 8. De Meervoudige Intelligentie is verwoord in het model 4xWijzer. De leerling wordt uitgedaagd tot actief leren.

Streefdoelen

Naast de zaakvakken staan ’s morgens de basisvakken centraal. Dit zijn technisch lezen, rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. Op De Richtingwijzer bieden we deze vakken aan op drie niveaus zodat iedere leerling op zijn niveau instructie krijgt. De kinderen maken, voor ze met de rekenlessen beginnen, de toets uit de methode.

“We besteden veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen”

De onderdelen die ze goed hebben gedaan en dus beheersen, vullen ze in op de poster. Die onderdelen zijn afgerond en daar krijgen ze andere opdrachten voor. Voor de onderdelen die de kinderen nog niet beheersen, volgen ze instructie. Daarna volgt oefenstof en aan het eind van het blok maken ze nogmaals de onderdelen van de toets. We stellen twee keer per jaar streefdoelen aan de hand van de Cito scores.

Plusklas

Voor meerbegaafde leerlingen hebben we extra materiaal, dat de leerlingen uitdaagt tot moeilijkere leerstof. Ook is er de Plusklas (Huygensklas) voor deze kinderen. Dit is een samenwerkingsverband met collega-scholen

Het Mozaïek en De Regenboog. De Richtingwijzer maakt gebruik van de kennis en vaardigheden van twee intern begeleiders, een onderwijsassistent, een gedragsspecialist en een cultuurcoördinator. Naast basis- en zaakvakken is er uiteraard ook aandacht voor godsdienst, sociaal-emotionele ontwikkeling, bewegingsonderwijs en muziek.