"Identiteit is zoveel meer
dan Bijbelverhalen lezen"

Codenz staat voor Christelijk Onderwijs Dronten en Zeewolde. De dag wordt in iedere klas geopend met een gebed en er worden Bijbelverhalen verteld. “We willen een plek bieden waar kinderen en ouders zich thuis voelen,” zo legt Mannes Schoppink uit. Hij is directeur van De Regenboog in Zeewolde en zit in de commissie Identiteit binnen Codenz.”

Aan de christelijke identiteit wordt door directies en schoolteams invulling gegeven. Zo zijn er op elke school kerst- en paasvieringen, maar alle scholen mogen daar hun eigen vorm en inhoud aan geven.

De Regenboog in Zeewolde organiseerde in 2014 bijvoorbeeld een kerstlichtjestocht door de wijk. “Op een aantal adressen werden scenes uit het kerstverhaal gespeeld. Het was heel sfeervol, maar wel weer eens wat anders. Op deze manier was er ook een mooie ouderbetrokkenheid.”

"We sparen het hele jaar voor zending en andere leuke dingen"

Respect

Identiteit is een vast agendapunt tijdens kennismakingsgesprekken. “Niet iedere ouder onderschrijft wellicht de christelijke identiteit van de school. Daarom is het belangrijk daarover met elkaar te praten.

Respect over en weer is heel belangrijk, dan weet je wat je aan elkaar hebt. Ouders moeten zich bewust zijn dat hun kinderen met verhalen thuis komen en tijdens het spelen christelijke liedjes kunnen zingen.”


Positief

Bij identiteit hoort meer dan alleen Bijbel lezen en liederen zingen,” aldus Mannes Schoppink. “Daarbij moet je altijd kijken wat die tweeduizend jaar oude verhalen ons nu nog te zeggen hebben. We gaan altijd uit van het positieve, ook in hoe je met elkaar omgaat. En verder willen we de kinderen een hoopvol perspectief meegeven voor hun latere leven.”

Omzien naar elkaar

Ook omzien naar elkaar is een thema dat op iedere Codenz-school terugkomt. “We sparen het hele jaar geld voor zending en andere goede doelen. Dat kan een project in de woonplaats zijn of ver weg in bijvoorbeeld Afrika. Voorheen was dat altijd standaard een inzameling op de maandagmorgen. Maar ook dat verandert in de loop der tijd. We sparen incidenteel voor een actuele actie en zien dan dat dat qua opbrengst veel effectiever is. Je moet het ijzer smeden als het heet is.”

“We willen de kinderen een hoopvol perspectief meegeven”