Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

De Tamarisk is een school die als leidraad de Bijbel heeft...

Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder meer afhankelijk van...

Onderwijskwaliteit

De Tamarisk is één van de negen basisscholen van Stichting Codenz...

Onderwijsbehoefte

Op een speelse manier wordt er in groep 1 en 2 gewerkt aan de ontwikkeling...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

Onze school biedt naast onderwijs tevens allerlei activiteiten om......

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

Praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien in geloof’ in het hoofdstuk....

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...