Schoolgids 2020-2021


Onderwijsdoelen

De Tamarisk is een school die als leidraad de Bijbel heeft...

Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder...

Onderwijskwaliteit

De Tamarisk is één van de negen basisscholen van Stichting...

Onderwijsbehoefte

Op een speelse manier wordt er in groep 1 en 2 gewerkt...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

Activiteiten die een oudercommissie...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

De Tamarisk is een protestants-christelijke school...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...