De Tamarisk

is volop in beweging

Op De Tamarisk krijgen kinderen onderwijs dat bij hen past. Met de leerling kijken we wat de beste manier van leren is. Wat wil je leren? Hoe wil je het leren? De leerling krijgt inzicht in het eigen leerproces, zo wordt hij enthousiaster. Fouten maken mag want daar leer je van. Ons motto ‘De Tamarisk: de school met jouw eigen route’ vat dit heel kernachtig samen.

Onderwijs is maatwerk

De leerkracht helpt, coacht, begeleidt en stuurt de leerling op zijn route door de basisschooljaren heen. Hoe dit eruit ziet, is per kind verschillend. Kinderen met veel extra zorg houden we dicht bij ons. Kinderen die meer kunnen, krijgen meer ruimte. 


Verantwoordelijkheid

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen de mogelijkheid om te kiezen. Wat wil je doen? Met wie? Of wil je juist alleen werken? In de middenbouw werken de kinderen met dag- of weektaken. De leerkracht helpt plannen: wat doe je en wanneer doe je dat? 

De leerlingen weten wanneer ze verwacht worden voor instructie. Soms is dat de hele groep, maar het kunnen ook kleinere groepjes zijn of individuele leerlingen. De kinderen in de bovenbouw werken nog flexibeler. De leerkracht geeft aan een klein groepje instructie, andere kinderen zitten te werken in de hal. Hier kunnen ze kiezen uit verschillende soorten plaatsen: je kunt hoog zitten, of juist op een rustig plekje waar je goed kunt overleggen.


Ouderbetrokkenheid

De rol van de ouder/verzorger is erg belangrijk. U kent uw kind het beste. We gaan graag in gesprek tijdens ouderspreekavonden en het is altijd mogelijk om een afspraak te maken.

"Kinderen met veel extra zorg houden we dicht bij ons"

Uiteraard kunnen ouders ook meehelpen, graag zelfs. Bijvoorbeeld in een commissie of tijdens het leescircuit. We vinden het belangrijk dat u als ouder weet wat er op school gedaan wordt. We hebben input nodig om ook goed aan te kunnen sluiten bij het kind. Samenwerking is dus heel belangrijk.