Leerkrachten
leren
van elkaar

Leerkrachten werken in leerteams op De Tamarisk. In een leerteam specialiseer je je in een vak. “Essentieel om kinderen te laten groeien en groter te laten worden,” zo legt bovenbouw coördinator Karin Kwant uit. “We kunnen niet allemaal specialist in alles zijn dus we maken gebruik elkaars expertise. In ieder leerteam blijven de collega’s zich ook bijscholen.”


De diversiteit aan specialisaties van leerkrachten is enorm. “Als je een kind hebt met een leesachterstand, dan heb je hier minstens drie specialisten die ook nog eens onderling overleggen. Dat is voor ouders een prettige gedachte. Ook voor ons, we helpen elkaar en daarmee de leerlingen.”

Leerkrachten blijven leren

Het leerteam Taal heeft de methode Taal Actief geïntroduceerd. Zo kreeg het technisch lezen een kwaliteitsimpuls. Ieder leerteam geeft regelmatig een presentatie aan de rest van het team. “Zo houden we elkaar op de hoogte en leren we van elkaar. Je kunt alleen de kinderen laten leren als je zelf ook blijft leren.”


Leerteams in stijl van de school

Binnen alle teams wordt gewerkt vanuit het gevoel en de warmte die De Tamarisk uitstraalt. Het leerteam Gedrag houdt zich onder meer bezig met de Kanjerweek die twee keer per schooljaar wordt gehouden. In dit team komt ook zelfstandigheid aan bod. Heb je je weektaak niet af? Dan moet het vrijdag mee naar huis. In de maandelijkse nieuwsbrief houden de leerteams ouders op de hoogte van de ontwikkelingen.

"We houden elkaar op
de hoogte en
leren van elkaar"

Kwaliteit van onderwijs omhoog

“De vijf leerteams zorgen er echt voor dat we als team de kwaliteit van ons onderwijs verhogen. In het onderwijs ben je nooit klaar. Het blijft zich ontwikkelen. Wij halen daar op deze manier het beste uit. Ieder kind profiteert daarvan en ouders weten dat ze ons daarop kunnen aanspreken.”

Leerteams de Tamarisk

  • Taal
  • Spelling
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Schoolontwikkeling