Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

De Zevensprong biedt hoogwaardig onderwijs...

Onderwijsresultaten

Ten eerste willen wij benadrukken dat het belangrijkste voor...

Onderwijskwaliteit

De Zevensprong is één van de negen basisscholen...

Onderwijsbehoefte

Bij de kleuters wordt spelenderwijs en gestructureerd de basis...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als...

Ouderbijdrage en opvang

Elk jaar vragen wij van u een, overigens vrijwillige, financiële...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Het team van de Zevensprong verzorgt met bezieling christelijk...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...