Schoolgids 2020-2021


Onderwijsdoelen

De Zevensprong biedt hoogwaardig onderwijs...

Onderwijsresultaten

Ten eerste willen wij benadrukken dat het belangrijkste voor...

Onderwijskwaliteit

De Zevensprong is één van de negen basisscholen...

Onderwijsbehoefte

Bij de kleuters wordt spelenderwijs en gestructureerd de basis...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

Elk jaar vragen wij van u een, overigens vrijwillige, financiële...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

Het team van de Zevensprong verzorgt met bezieling christelijk...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...