De springplank vanuit
geborgenheid
naar ontwikkeling

De Zevensprong is een grote en bruisende school, waar leren, plezier, structuur en veiligheid hoog in het vaandel staan. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. De Bijbel is daarbij onze inspiratiebron.

Zelfstandig werken

Onze school laat kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau leren. Dit betekent dat we groepjes in de klassen hebben gemaakt zodat er voor iedereen tijd is voor instructie op maat. We geven de oplossing niet kant-en-klaar, maar helpen om zelf tot de goede oplossing te komen. Ook voeren we leerling gesprekken. Zo wordt een kind eigenaar van het eigen leerproces. Ze worden (mede)verantwoordelijk voor het inplannen van het werk en het

halen van de leerdoelen. Zo vertrekken ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs.

Zorg voor extra uitdaging

Voor kinderen die speciale begeleiding nodig hebben, is er de Kameleongroep en voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn is er de Plusgroep. In beide groepen krijgen leerlingen, naast dat ze in hun eigen groep zitten, extra begeleiding.

" We besteden veel aaandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen."

Kanjerschool

De Zevensprong is een Kanjerschool. We besteden veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Kinderen luisteren naar verhalen, spelen situaties uit (op de verkeerde manier en op de goede manier) en worden zich bewust van wel en niet kan.

We doen mee met het cultuurproject Culturele Haven waar we de kinderen leren hun eigen identiteit te ontwikkelen,

gecombineerd met kunst, muziek en dramalessen.

Specialismes op school

Per leerjaar hebben we meerdere groepen. Leerkrachten werken veel samen per leerjaar en per bouw. Wewerken met een aantal expertgroepen. Specifieke problemen worden in zo’n team, onder leiding van

specialisten op dat gebied, besproken om zo snel tot een oplossing te komen.

Brede school

De Zevensprong is een brede school. Dit betekent dat we de voor- een naschoolse opvanggroepen Joy en Enjoy hebben. Ook werken we samen met peuterspeelzaal De Springplank.