Sociale vaardigheden

versterken met training in de klas

Pesten op school is een hot item momenteel. Staatssecretaris Sander Dekker vindt dat het anti-pestbeleid de verantwoordelijkheid van iedere school is. Er zijn geen centrale afspraken, maar iedere school moet wel kunnen aantonen dat het werkt. Binnen Codenz kiezen 8 scholen voor Kanjertraining en 1 school voor Leefstijl. Annemieke Oudman verzorgt trainingen voor de stichting Kanjertraining in Almere. “Onze trainingen zijn er op gericht de sfeer goed te houden of te verbeteren als het even minder gaat. De school moet weten waar hij voor staat. Dat schept duidelijkheid voor de kinderen en hun ouders. Maar is er meer nodig voor een gevoel van vertrouwen voor iedereen.”

“Natuurlijk gaat het weleens mis in een klas, maar de ervaring leert dat de meeste kinderen wel het goede willen. Daar mogen leerkrachten op vertrouwen. Daarmee stappen ze bewust in ‘de wereld van vertrouwen/de wereld van wederzijds respect’. Een wereld waarin je het goede zoekt voor jezelf én voor de ander. Dat is de wereld van het onderwijs. Help kinderen iedere keer herinneren aan hun verlangen het goede te willen. Als je elkaar vertrouwt,

"Scholen mogen duidelijke grenzen stellen aan overschrijdend gedrag"

kun je jezelf zijn. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich mogen gedragen zoals ze dat prettig vinden.

Belangrijk is wel dat de klas zich daar ook prettig bij moet voelen. En uiteraard ook de leerkracht en de ouders. De basis is de poster met de groene en rode smileys. Kom je aan de rode kant terecht (en dat gebeurt ons allemaal wel eens), dan herinneren we je aan de groene kant en aan je verlangen om aan die kant te willen zitten. Soms komt een kind aan de rode kant terecht. Dan doet het iets dat hij/zij zelf heel leuk vindt en waarom wellicht een paar vrienden hard moeten lachen. Maar anderen vinden het niet prettig en de leerkracht ook niet. Dit gedrag willen we niet op school. Leer kinderen goed hun grens aan te geven aan anderen en geef als leerkracht hierin het goede voorbeeld.”

Kinderen kijken naar wat wij doen

Scholen mogen duidelijke grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag. Ik besef dat dit – naast een liefdevolle houding - ook veel lef en durf vraagt 

van de leerkracht en directie.

Meer informatie over de kanjertraining klik op de +

Dit geldt namelijk ook voor ouders die in gesprek willen met school en waar heftige emoties bij los kunnen komen.


Wanneer deze ouders in hun manier van doen over de grenzen van leerkracht en school gaan, zou het antwoord kunnen zijn ‘Ik ben blij dat u komt. U bent altijd welkom voor overleg. De manier waarop u dit doet, vind ik niet prettig. Ik wil het goede zoeken voor uw kind en ook voor alle andere kinderen.’ Het scheelt echt enorm in de communicatie als we vriendelijk en tegelijk duidelijk met elkaar praten. Volwassenen mogen beseffen dat ze het voorbeeld zijn voor hun kinderen. Kinderen luisteren niet altijd naar wat we zeggen, maar ze kijken wel enorm goed naar hoe wij het doen.”

Geef het goede voorbeeld

Annemieke Oudman heeft wel een beeld van de ideale leerkracht. “Die moet tegen een grapje kunnen, een vriendelijk persoon zijn en de kaders aan durven geven. Het klinkt zo flauw om te zeggen, maar geef het goede voorbeeld. Word jij kwaad als er iets mis gaat, dan zien kinderen dat. Kruip je in je schulp, kunnen ze dat overnemen.” De Kanjertraining gaat uit van 4 gekleurde petjes; uw kind kan u daar goed uitleg over geven. Vanaf groep 1 starten de Kanjerlessen. “Om een stevige basis voor je school neer te zetten, is het goed om al vanaf groep 1 met de kanjerlessen en kanjeroefeningen te starten.”