Ouder aan het woord

‘Ik vind het fijn om op school te helpen

Betrokken ouders, we kunnen als school niet zonder. Anita Schut is lid van de medezeggenschapsraad (MR), luizenpluismoeder, elke week in het Leeshuis (de schoolbibliotheek) te vinden, helpt tijdens de overblijf en komt om de week met andere ouders bij elkaar om te bidden. ‘Ik vind het fijn dat ik iets kan doen voor school.’

‘Het Kompas is een redelijk kleine school; je kent elkaar hierdoor snel. Ik vind het contact met de leerkrachten open en plezierig. Vooral in de onderbouw spreek je de juf of meester bij het brengen en halen. In de bovenbouw, vanaf groep 6, is er minder intensief contact. Dat is ook wel logisch, omdat je kinderen dan al wat zelfstandiger zijn.’

Betrokken bij onderwijs

‘Ik merk dat de directeur en leerkrachten hun best doen om ouders bij het onderwijs te betrekken. Toen mijn kinderen net op school zaten, vroeg ik me wel eens af wat ze precies deden in de klas. Tegenwoordig krijgen we via de mail door waar ze aan hebben gewerkt. Dat is leuk om te weten.’

Praktische hulp

‘In de maandelijkse nieuwsbrief worden de belangrijkste zaken op een rijtje gezet en tussendoor wordt er via de mail om praktische hulp gevraagd. Voor activiteiten, uitjes en sportevenementen. Aan het begin van het jaar krijgen ouders een lijst waarop ze kunnen aangeven wat ze willen doen.’

“Het contact met leerkrachten is open en plezierig”

- Anita

Gebedsgroep

‘In de MR stel ik kritische vragen over het beleid van de school, als luizenpluismoeder ben ik weer heel praktisch bezig en als gebedsgroep bidden we om de week. Kinderen kunnen hun gebedspunten op een briefje schrijven en in de gebedsdoos doen. Het is fijn voor kinderen om te weten dat er voor ze wordt gebeden. Ik vind het leuk om me op diverse manieren in te zetten.’

Genoeg te doen

‘Mijn advies aan nieuwe ouders: ga iets doen binnen school. Er is altijd hulp nodig. Door actief te zijn op school, ben je nog beter op de hoogte van wat er op school gebeurt en ken je de klasgenoten van je kinderen beter. Als mijn kinderen dan thuiskomen met verhalen, weet ik over wie ze het hebben. Dat is heel leuk… en soms ook handig!’

Deel dit artikel