Richtinggevend onderwijs

is de basis voor Het Kompas

Het Kompas gaat voor meer dan alleen goed lees-, taal- en rekenonderwijs. “We zijn mens met ziel, hoofd, hart en lichaam. Dus gaat het om vorming/ontwikkeling van geweten (ziel), visie (hoofd), passie (hart) en discipline (lichaam). Dan kunnen we ‘Samen leren met en van elkaar’. Dat vormt en maakt wijs,” zo legt directeur Kees van Garderen uit.

Groeien in geloof

“De Bijbel is voor ons de bron waaruit we leven en geven. Respect en liefde voor God, de ander, onszelf en onze omgeving vloeien daaruit voort. Ieder kind is waardevol. We maken waar wat we zeggen. Als Jezus Christus ons Kompas is, kunnen we niet uit Gods handen vallen. Dat geloof, die zekerheid, kan niets en niemand van ons afnemen.”

Ruimte voor eigenheid

Recht doen aan en tot je recht komen, dat zijn kernwaarden op Het Kompas. “We leggen de nadruk op wat we kunnen, waar we goed in zijn en wat ons plezier geeft. We maken dit onder meer concreet door het gebruik van het onderwijsmodel VierKeerWijzer.

Beeldtaal zegt vaak meer zegt dan

woorden. Daarom geven en nemen we nadrukkelijk ruimte voor creativiteit.”

Professionaliteit

“We vertrouwen elkaar, werken samen waar dat kan, maken gebruik van elkaars kwaliteiten, geven elkaar ruimte, zijn proactief en inventief, nemen onze verantwoordelijkheid en verantwoorden ons. We richten ons op de effecten van ons handelen en minder op de methodes en procedures. We geven elkaar ruimte en verantwoordelijkheid om creativiteit en innovatie te stimuleren,

"We leggen de
nadruk op wat we
kunnen, waar we
goed in zijn en wat
ons plezie
r geeft"

we leren van en met elkaar. Fouten maken mag, als je er maar van leert. We houden ons aan afspraken en spreken elkaar hierop aan.”

Compassie

Compassie draait om betrokkenheid, passie en plezier. Richtinggevend: ‘Je bent geboren uit gemeenschap om in gemeenschap met anderen te bestaan. Je bent geschapen naar het beeld van een God die nooit iets anders heeft gekend dan gemeenschap.’ Relaties vormen de kern van wie ik ben. Er is ruime aandacht voor vieren, aandacht voor elkaar, omgaan met elkaar, betrokkenheid op elkaar, geborgenheid, persoonlijke en sociaal emotionele vorming.

Kees van Garderen, directeur van Het Kompas

'Eigen'wijzer

“Kinderen worden meer eigenaar van hun leerproces. We gaan voor talentontwikkeling en vorming en wijs maken voor de maatschappij van 2032!

Dit betekent aandacht voor vaardigheden als onderzoeken, samenwerken, analyseren, presenteren, plannen, problemen oplossen en construeren.

Wijs worden is een proces en op Het Kompas leggen we daarvoor een goede basis.

Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en wil een positieve bijdrage leveren aan zijn omgeving.”