Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

Het Kompas voor richtinggevend onderwijs!...

Onderwijsresultaten

De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats...

Onderwijskwaliteit

Het Kompas is één van de negen basisscholen van negen basisscholen...

Onderwijsbehoefte

De activiteiten in de onderbouwgroepen 1 en 2......

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

Onze school biedt naast onderwijs tevens allerlei activiteiten om......

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

Praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien in geloof’ in het hoofdstuk....

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...