Schoolgids 2021-2022


Onderwijsdoelen

Het Kompas voor richtinggevend onderwijs!...

Onderwijsresultaten

De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats...

Onderwijskwaliteit

Het Kompas is één van de negen basisscholen van...

Onderwijsbehoefte

De activiteiten in de onderbouwgroepen 1 en 2...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) is voor...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

Hieronder verstaan we het praktiseren van wat staat...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...

Deel dit artikel