VierKeerWijzer

Onderzoeken maakt leren Leuker

“Kinderen zijn veel meer betrokken tijdens de les,” vertelt leerkracht Ria Lammersen. “Op Het Kompas verkennen en onderzoeken kinderen een thema op hun eigen manier aan de hand van opdrachtkaarten. Dat zorgt voor meer gemotiveerde leerlingen.”

Spullen mee naar school

“Tijdens het thema ‘In grootmoederstijd’ werden er oude bandrecorders, schaatsen en kachels mee naar school genomen. Het is geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen is als je vraagt om samen de klas aan te kleden rondom het thema.”

Meer betrokken

“Ook tijdens de lessen die we voorheen geschiedenis, aardrijkskunde of natuur noemden, zijn kinderen veel meer betrokken. Dit komt omdat ze hun eigen manier van verwerken mogen kiezen. Zo kan een opdrachtkaart te maken hebben met muziek, schrijven, onderzoeken, rekenvaardigheden of creatief werken met bijvoorbeeld verf of klei.”

Samen op onderzoek

“In de klas waren veertjes, voerbollen en vogelknuffels tijdens het thema stand- en trekvogels. Er werden vogels gebouwd met Knex en Kapla. De gesprekken die je hoort, zijn geweldig. Kinderen helpen elkaar echt verder als ze samen op onderzoek gaan. De leerkracht loopt langs en ondersteunt waar nodig. Vanuit onze coachende rol stellen we kinderen vragen om zelf meer na te denken of te onderzoeken.”

“De gesprekken die je hoort, zijn geweldig”

Themamuur

“Op de themamuur verschijnt bij de start een bonte verzameling van aanwezige kennis bij de leerlingen. Gedurende het thema wordt de muur steeds interessanter. Er komen allerlei post-its, plaatjes, opgedane kennis en ervaringen bij. Het is een echte kennismuur die we samen ontwikkelen.”

Kiezen wat je leuk vindt

“Het knutselkind en het muzikale kind vinden het onderwijs op deze manier veel interessanter. Je kunt kiezen wat je leuk vindt. Voor ouders is dat soms even wennen, maar aan het einde van ieder thema kan iedere leerling de gestelde vragen over het thema beantwoorden. Daar komen ze zelf achter door het doen van onderzoek, het maken van materiaal, luisteren van muziek en vragen stellen aan elkaar.”