We willen die ogen
zien glimmen

Oog hebben voor ieder kind. Daar draait het om op Het Mozaïek. “We zien ieder kind en kijken wat het kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk te presteren,” zo legt leerkracht Harry Timmerman uit. “Als je aangeboden krijgt wat je al weet, heb je geen leuke tijd op school. Kinderen met meer in hun mars worden hier op maat geholpen.”

Aan het begin van ieder rekenblok krijgen alle kinderen een toets. De leerkracht weet dan wat het niveau is. Sommige kinderen doen het bijzonder goed, die hoeven minder te oefenen en krijgen dan verrijkingswerk.

“Pluskinderen zijn ook zorgkinderen, net als kinderen die moeite hebben met leren. Je wilt net als de groep zijn en door ze in de groep extra werk aan te bieden, gaat dat goed.”

"Pluskinderen zijn ook zorgkinderen"

Van met letterstempels woorden maken bij de kleuters tot wiskunde als je het basisschoolniveau op rekenen hebt bereikt, in iedere groep wordt er gekeken wat het kind nodig heeft.

Maatwerk voor ieder kind

Scoren kinderen op meer vakken bovengemiddeld is er overleg tussen leerkracht, intern begeleider en de coördinator hoogbegaafdheid. “De ene marskramer heeft meer van dit en de ander meer van dat. Aan ons de taak om maatwerk te leveren. Daarom hebben veel materiaal dat extra uitdaging biedt. We willen die ogen blijven zien glimmen.”

Veel contact met ouders

Ieder jaar is er een screening en wordt er gekeken of kinderen opvallen. “We willen alert blijven. Ook ouders en kinderen vullen zo’n formulier in. Uiteraard gaan we met ouders in gesprek als er ander werk wordt aangeboden.

Ouders weten de weg naar ons ook goed te vinden. Soms gedraagt een kind zich thuis anders dan op school. Samenwerken om een kind uitdaging te bieden en gelukkig te houden staat bij ons erg hoog in het vaandel.”