Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

Basisschool Het Mozaïek wil een school zijn waar kinderen...

Onderwijsresultaten

De scores van Het Mozaïek zitten rond de landelijke norm. Uiteraard ...

Onderwijskwaliteit

Het Mozaïek is één van de negen basisscholen van...

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs de basis gelegd...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

Aan iedere ouder met een kind op Het Mozaïek wordt een...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Basisschool Het Mozaïek is een christelijke basisschool. De identiteit...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...