Schoolgids 2021-2022


Onderwijsdoelen

Basisschool Het Mozaïek wil een school zijn waar kinderen...

Onderwijsresultaten

De scores van Het Mozaïek liggen doorgaans boven de landelijke...

Onderwijskwaliteit

Het Mozaïek is één van de negen basisscholen van...

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs de basis gelegd...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken...

Ouderbijdrage en opvang

Aan iedere ouder met een kind op Het Mozaïek wordt een...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

Basisschool Het Mozaïek is een (protestants) christelijke...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...