Positieve benadering naar het kind
en direct contact met ouders

Onze school staat bekend om de positieve benadering naar het kind en het directe contact met ouders. Op Het Mozaïek wordt zelfstandig werken gestimuleerd en hebben we vertrouwen in en waardering voor elkaar. We geven kinderen veel positieve aandacht.

Les op eigen niveau

We bieden lessen aan op drie niveaus zodat iedere leerling op zijn niveau instructie krijgt. Iedere leerling is anders en werkt ook anders. Ons doel is dat ieder kind op zijn niveau het beste uit zichzelf haalt. Onze werkgroep meerbegaafdheid staat garant voor een goede aanpak voor de meerbegaafde leerling die extra uitdaging nodig heeft. Met Levelwerk zorgen we voor de nodige verbreding en verrijking in het lespakket. Ook hebben we een bovenschoolse plusgroep, de Huygensklas, voor leerlingen in groep 5, 6 en 7. Hier krijgen ze een middag in de week les op maat.

Meervoudige intelligentie

Kinderen leren op veel manieren waar we graag aan tegemoet komen. In ons onderwijs maken we gebruik van

meerdere talenten en intelligenties van kinderen. Dat doen we bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs en geven zo projectmatig les op de middagen.

"Ons doel is dat ieder kind op zijn niveau het beste uit zichzelf haalt."

Engels in alle groepen

Het Mozaïek bereidt kinderen graag voor op de maatschappij. Daarom krijgen onze leerlingen vanaf groep 1 Engelse les.

Een unieke aanpak die hoort bij deze tijd. Kinderen houden van duidelijkheid. Daarom hebben wij in iedere klas de dagstructuur hangen.

Leerlingenraad

In de Leerlingenraad praten kinderen vanaf groep 4 mee over onze school. Wij geven zo aan dat we de kinderen serieus nemen en zij groeien in hun verantwoordelijkheid.

Ouderbetrokkenheid

We hebben een grote ouderbetrokkenheid binnen onze school. Er is per klas een klassenouder en er is een actieve ouderraad.

Rust en ruimte
Uitdaging
Verbondenheid
Professionaliteit
Passie en plezier