Je afvragen hoe de wereld
om je heen werkt

Ontdekken vanuit verwondering en ontwerpen vanuit een probleemstelling. Dat is waar Frank van den Bosch, leerkracht van groep 7/8 van geniet bij zijn leerlingen. “Niet meer alles voor lief nemen, je afvragen hoe de wereld om je heen werkt, dat is wat er gebeurt als je op kinderen meeneemt in de wereld van ontdekkend en ontwerpend leren.”

Frank ziet dat het fantastische processen oplevert. “De leerlingen zijn weer intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ze bellen of mailen bedrijven en instanties als ze hulp nodig hebben. Uiteraard help ik ze daarbij en zo worden ook die vaardigheden aangeleerd.” Het Zuiderlicht loopt graag voorop en draait daarom nu al mee in pilots met Hogeschool Windesheim en Tech Your Future. “Na ieder project evalueren we of alle doelen zijn gehaald. Het is belangrijk om ook expertise van buitenaf te halen. Zo voorkom je dat je het wiel opnieuw gaat uitvinden.”

Eigen keuzes brengen je verder

Een leerhouding ontwerpen en het onderzoeken eigen maken gebeurt in

groep 7/8 op basis van eigen interesse. “Het thema was energie, daarbinnen werden keuzes gemaakt van lichaams- tot zonne-energie.” Frank vertelt met stralende ogen over het groepje jongens dat voor pepers kiest. “Omdat je het daar warm van krijgt. De opdracht bleek wat lastig omdat je niet heel makkelijk aan diverse soorten pepers komt. Ik heb ze in contact gebracht met kok Jeroen Franse van de Aeres Hogeschool. Daar mochten zepepers komen bekijken en proeven.” Frank ziet het enthousiasme bij een presentatie. Hij vindt het leerlingen hun eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingsdoelen in beeld krijgen voor volgende onderzoeken.

Frank van den Bosch, leerkracht groep 7/8

Verkoopbord in de klas

De hele school doet mee. “De kleuterjuf ging verhuizen en zette een verkoopbord in de klas. Dat thema werd omarmd door de kinderen en ze beleefden alle stappen van de verhuizing samen, gaaf om te zien. De projecten worden dichtbij gezocht. Van de directe omgeving tot het ontstaan van de polder om het zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.”