Ontwikkelen
doe je samen

‘Ontwikkelen doe je samen’ is de visie van Het Zuiderlicht. We werken vanuit de driehoek kind, ouders en leerkracht. De school begeleidt de leerlingen bij deze ontwikkeling, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Ons doel is om het kind optimaal tot zijn recht te laten komen.

Gepersonaliseerd leren

‘s Ochtends staan vooral de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen centraal. Hierbij wordt de instructie en verwerking afgestemd op ieder kind. Waar mogelijk gebruiken we hulpmiddelen, waarbij kinderen en leerkrachten direct kunnen zien wat er goed gaat en waar ondersteuning bij nodig is.

Ontdekkend leren

De wereld om je heen ontdekken, dat kan op vele manieren. Kinderen leren belangrijke feiten op het gebied van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Verkeer, Wetenschap en Technologie en leren die in samenhang te ontdekken. Waar kan worden onderwerpen thematisch aangeboden. Bij het ontdekken horen ook excursies in de omgeving, gastlessen en betrokken ouders. Het Ontdeklokaal gebruiken we voor activiteiten, zoals onderzoeken, koken, techniek etc.

Kanjertraining

De Kanjertraining gaat als een rode draad door onze school. In iedere groep wordt gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden. Dit gebeurt in speciale lessen, maar ook in de dagelijkse gang van zaken.

Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt.

Samenwerking met ouders

We zijn trots op de grote ouderbetrokkenheid bij ons op school. Er is een actieve oudercommissie en ook de medezeggenschapsraad is zeer betrokken bij alles wat er gebeurt.

Cruijffcourt

Het Cruijffcourt ligt naast Het Zuiderlicht. Onze leerlingen spelen er graag en vaak. Ook organiseert Sport in Dronten er regelmatig buitenschoolse activiteiten.