Schoolgids 2018-2019


Onderwijsdoelen

Op Het Zuiderlicht vinden wij het belangrijk dat de school een...

Onderwijsresultaten

De gemiddelde score van onze school over de afgelopen 3 jaren was 531...

Onderwijskwaliteit

Op vier manieren werkt Het Zuiderlicht aan verdere kwaliteitsverbetering...

Onderwijsbehoefte

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage (bijdrage verzorgers) is door het bestuur vastgesteld op € 27,50...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Vanuit onze protestants-christelijke identiteit willen wij als collega’s...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...