Schoolgids 2019-2020


Onderwijsdoelen

Op Het Zuiderlicht vinden wij het belangrijk dat de school een...

Onderwijsresultaten

De laatste jaren hebben we in het kader van Passend Onderwijs meer kinderen...

Onderwijskwaliteit

Op vier manieren werkt Het Zuiderlicht aan verdere kwaliteitsverbetering...

Onderwijsbehoefte

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage (bijdrage verzorgers) is door het bestuur vastgesteld op € 27,50...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Vanuit onze protestants-christelijke identiteit willen wij als collega’s...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...