Schoolgids 2020-2021


Onderwijsdoelen

Het onderwijs op Het Zuiderlicht is georganiseerd volgens het...

Onderwijsresultaten

Graag willen wij de opbrengsten van ons onderwijs...

Onderwijskwaliteit

Het Zuiderlicht is één van de negen basisscholen...

Onderwijsbehoefte

Bij de kleuters wordt spelenderwijs en gestructureerd...

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken....

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage (bijdrage verzorgers) is door het bestuur...

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool...

Identiteit

Alles wat we bedenken en doen in onze organisatie vindt...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...